spacer stacja integracja big ben

Realizacja zadania publicznego 2019/2020

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja dzieci

Przedszkole Niepubliczne Zaczarowany Ołówek zaprasza do składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz terminy postępowania rekrutacyjnego dostępne są w Zarządzeniu Nr 21/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne pn. Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 oraz terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/ 2020.

...............................................................................................................................

Nasze przedszkole mieści się w nowoczesnym przystosowanym według wszelkich wymogów budynku z własną kuchnią. Przedszkole otoczone jest ogrodem z placem zabaw wśród starych pięknych drzew. Bogato wyposażony plac zabaw pokryty jest nawierzchnią bezpieczną EPDM

W ramach czesnego dzieci biorą udział w ciekawie i pomysłowo prowadzonych zajęciach dydaktycznych według programu „Razem w przedszkolu". Przedszkolaki pracują metodą „Dobrego Startu", która doskonale przygotowuje do umiejętności szkolnych. Zapewniamy posiłki przygotowywane na miejscu przez doświadczoną kucharkę w porozumieniu z dietetykiem. Przyjmujemy dzieci z wszelkimi dietami pokarmowymi (bezglutenową, bezmleczna, cukrzycową..) Dzieci są pod okiem psychologa, który regularnie obserwuje grupy, prowadzi warsztaty i czuwa nad rozwojem dzieci.

Wszystkie dzieci są objęte profilaktyczną opieką logopedyczną z elementami emisji głosu. Proponujemy również dla wszystkich dzieci zajęcia rozwijające zdolności językowe i komunikacyjne, poszerzające słownictwo, ułatwiające wyrażanie myśli, uczuć werbalnie i pozawerbalnie. Dzieci ćwiczą metodą Weroniki Sherborne (tak zwane zajęcia metodą ruchu rozwijającego).

Ponadto prowadzimy: zajęcia rytmiczno-muzyczne, zajęcia korektywy, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia relaksacyjne, zajęcia teatralne, klub małego podróżnika, klub kulinarny, klub małego odkrywcy, klub czytelnika, język angielski, zajęcia biblijne.

Zajęcia dodatkowe (płatne osobno): indywidualna terapia logopedyczna, indywidualna opieka psychologiczna, zajęcia umuzykalniające, zajęcia taneczne, karate.

...............................................................................................................................
Cennik (do 31.08.2019):
Wpisowe: 500,00 zł (jednorazowa, bezzwrotna opłata),
Czesne dla dzieci od 1 do 2 r.ż.: 1200,00 zł.
Czesne dla dzieci od 2 do 2,5 r.ż.: 1000,00 zł.
Czesne dla dzieci powyżej 2,5 r.ż.: 800,00 zł za miesiąc,