spacer stacja integracja big ben

Nasze przedszkole powstało z wielkiego marzenia. Jesteśmy małżeństwem zafascnowanym rozwojem naszych synków. Chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie niepowtarzalny świat dziecka będzie mógł istnieć i rozwijać się w spokoju, w bezpiecznych warunkach i wśród przyjaznych, otwartych ludzi. Takiego przedszkola życzylibyśmy sobie dla naszych własnych dzieci.

Nasze kompetencje zawodowe (logopeda, terapeuta dzecięcy i lekarz) pomogły nam stworzyć optymalny i profesjonalny projekt kształcenia i opieki dla dzieci w naszym przedszkolu.

Wiemy, że obcowanie w świecie dziecka i torowanie w nim ścieżek wymaga szczególnej wrażliwości na indywidualne potrzeby, cierpliwości oraz przede wszystkim fachowej wiedzy pedagogicznej. Zatrudniamy więc dobrze przygotowaną, profesjonalną, młodą kadrę.


Wybraliśmy sprawdzony i bezpieczny program edukacyjno-dydaktyczny rekomendowany przez MENiS. Współpracujemy ze specjalistami, którzy czuwają nad prawidłowym rozwojem w naszej placówce. Pragniemy wspierać rozwój, pozwalać dzieciom na rozwijanie ich wrodzonych predyspozycji i talentów.

Tak więc Zaczarowany Ołówek ma pomóc dziecku poznać i opisać otaczający je świat. Poznać wszystkie barwy. Tak jak w bajce urzeczywistniać marzenia, czynić bliskim i łatwym to, co dalekie i trudne. Zaczarowany ołówek w ręce dziecka pozwala mu w sposób kolorowy i pełny wyrażać emocje, rysować własną osobowość, kształtować charakter, współistnieć z innymi.

Dzieci uczą się podczas świetnej zabawy. Naszym celem jest, aby nasi wychowankowie wyposażeni byli w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu. Kształtować w nich śmiałą, otwartą i twórczą postawę wobec ludzi i otaczającego świata. Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom.